Jeugdfonds Sport & Cultuur

WAAROM IS HET JEUGDSPORTFONDS SPORT & CULTUUR NODIG?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 378.000 kinderen (bron: SCP armoedesignalement 2014) op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 9 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2017 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur 60.103 kinderen een sportkans geboden. Wil je weten of het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen?
 

SPORTEN IS GEZOND

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen.
Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan, zoals we allemaal weten: overgewicht is een groeiend probleem in Nederland.

VOOR OUDERS / VERZORGERS

Uw dochter wil op judo, uw zoon wil voetballen.  Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt  mee aan de contributie en/of sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
KOMT U IN AANMERKING?
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Op de pagina van het fonds bij u in de buurt vindt u de spelregels per gemeente. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is nog niet actief in alle gemeenten. Zijn we nog niet actief in uw gemeente? Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur in uw provincie. Het fonds beoordeelt of een uitzondering kan worden gemaakt.
 

WAT IS HET BEDRAG?

De richtlijn voor contributie of sportattributen is € 225 per kind per cursusjaar. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging.  Eventueel ontvangen ouders/verzorgers een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdfonds Sport & Cultuur mee samen werkt.
 

WELKE SPORTEN?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur vergoedt alleen contributie van sportverenigingen die zijn aangesloten bij de landelijke sportbonden van de sportkoepel NOC*NSF.
  • Balsporten (voetbal, honkbal, hockey, korfbal, basketbal, rugby, handbal, volleybal)
  • Verdedigingssport (judo, karate, boksen, div. verdedigingssporten)
  • Watersport (zwemmen, waterpolo, zeilen, surfen)
  • Racketsport (tennis, badminton, squash)
  • Overige (turnen/gymnastiek, atletiek, schaatsen)
Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag, en na een positief besluit van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, is het mogelijk om te sporten bij de gekozen sportvereniging. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind stimuleren bij het sporten en hem of haar naar de lessen/trainingen en/of wedstrijden laat gaan.
 

HOE KUNT U EEN AANVRAAG INDIENEN?

Ouders/verzorgers kunnen geen rechtstreekse aanvraag indienen bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen.
 
Voor de gemeente Veere is o.a. René Ouwerkerk de intermediair waarbij u een aanvraag kunt indienen.