Jeugdraad Veere

Nieuws

Jongeren uit de gemeente Veere! geef je op voor onze te gekke muziekworkshops!
 
Hebt u een laag inkomen? Dan is het vaak moeilijk geld vrij te maken voor sportieve, culturele, recreatieve of educatieve activiteiten.
Iedereen heeft zijn of haar beperking, maar ook iedereen heeft zijn of haar talent. Kom naar Ready to sport om JOUW talent te ontdekken.

Wie zit er in de jeugdraad?
 
Leden:
Fienke Reitsma
Marijn Roose
Veerle van Maurik
Willemijn van de Weg
Wessel Boerma
Stijn Buijs
Ghylia Bommelje
Joreen Boogaard
Dylan Lauws
Marissa Riemens
 

Jeugdraad Veere

De Jeugdraad Veere bestaat uit een aantal jongeren van 12 tot 24 jaar uit de woonkernen van de gemeente Veere.
Ze gaan het gesprek aan met andere jongeren, aan de slag met nieuwe ideeën en adviseren de gemeente. 
Ook bespreken zij zaken die ze zelf belangrijk vinden en ondernemen actie wanneer dit noodzakelijk is. 
Zo heeft de Jeugdraad bijvoorbeeld geadviseerd over (mobiele) speelvoorzieningen, starterswoningen, alcoholbeleid en straathoekwerk. 
Daarnaast organiseert de Jeugdraad leuke activiteiten zoals Skidome, surfdag of een dagje naar een pretpark.

Wat doet de Jeugdraad?

Je zou de taken van de Jeugdraad tot op zekere hoogte kunnen vergelijken met de taken van een gemeenteraad, maar wij bespreken enkel de onderwerpen die raakvlakken hebben met de jeugd.
 
Daarnaast probeert de Jeugdraad, in samenwerking met Stichting Welzijn Veere, ook zoveel mogelijk activiteiten te organiseren om de gemeente levendig te houden.
Zo hebben wij bijvoorbeeld geld geworven voor Serious Request Oostkapelle, een debat gevoerd met de gemeenteraadsleden en organiseren we leuke activiteiten zoals een dagje pretpark, lasergamen en kanoa.
 
Tevens zitten de leden van de Jeugdraad ook in de werkgroep van Podium-Z, hét project van de gemeente Veere voor jong en muzikaal talent, en brengt de Jeugdraad gevraagd én ongevraagd advies uit aan de gemeente.