Vacatures commissies welzijn

Vacatures commissies welzijn

In alle woonkernen van de gemeente Veere is een Commissie Welzijn (CW). Het doel van de Commissie Welzijn is het bevorderen van het welzijn van alle inwoners van de woonkern. Zij tracht dit onder meer te verwezenlijken door:
 
  • Het signaleren van welzijn gerelateerde onderwerpen (o.a. vragen, knelpunten, problemen, wensen)
  • Het gezamenlijk (oplossingsgericht)werken aan gesignaleerde onderwerpen
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan Stichting Welzijn Veere m.b.t. Welzijn in de kern 
 
De Commissie Welzijn streeft na om een zo breed mogelijke afspiegeling te zijn van de bevolking van de woonkern. In samenwerking met bestaande maatschappelijke organisaties worden kandidaatleden gezocht. De commissies worden ondersteund door Stichting Welzijn Veere.
 
Commissie Welzijn Oostkapelle en Commissie Welzijn Serooskerke zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Meer informatie op onze website of via de welzijnswerker van de kernen Oost- kapelle en Serooskerke: René Ouwerkerk, r.ouwerkerk@welzijnveere.nl of 06-24517417 
 
Contactgegevens en overige informatie m.b.t. de commissies welzijn vindt u hier.