Uw Kern

De gemeente Veere bestaat uit 13 dorpskernen waar ongeveer 22.000 inwoners woonachtig zijn. De kern Veere, met zijn beschermd historisch stadsgezicht, ligt aan het Veerse Meer. Dit meer is ontstaan doordat, in het kader van de Deltawerken, het Veerse Gat is afgesloten. Door het Veerse Meer is Veere het centrum van pleziervaart geworden. 

De kustplaatsen Vrouwenpolder, Oostkapelle, Domburg, Westkapelle en Zoutelande zijn vooral ingesteld op badgasten. Dit is al zo sinds omstreeks 1834, toen Domburg haar eerste badgasten mocht verwelkomen. 

Het agrarisch middengebied wordt gevormd door de kernen Serooskerke, Aagtekerke, Gapinge, Grijpskerke, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke. Het gebied wordt vooral gekenmerkt door akkerbouw met hier en daar wat veeteelt en wordt als de open ruimte van Walcheren zorgvuldig gekoesterd. 

Stichting Welzijn Veere

Informatie per kern

Stichting Welzijn Veere is een zelfstandige, professionele organisatie. Wij gaan en staan voor een veerkrachtige en saamhorige Veerse samenleving, waar jong tot oud meetelt en op eigen wijze kan meedoen.

Gebruik de kaart hiernaast voor informatie over uw woonkern en om de activiteiten in uw buurt te bekijken.