Netwerkpartners

Wij werken samen met diverse professionele organisaties op het gebied van preventie en welzijn. 

Manteling

Manteling biedt hulp aan mantelzorgers, aan mensen met een ziekte of handicap, mensen met psychische problemen, eenzame mensen, mensen met dementie en mensen in de laatste fase van hun leven. Thuis, in het St. Jans hospice de Casembroot in Middelburg en in het hospice Ter Reede in Vlissingen. ‘Er zijn’ voor mensen die dat nodig hebben, dat is wat ons drijft.

GGD Zeeland

Het meld- en actiepunt bemoeizorg biedt hulp in situaties dat mensen hulp nodig hebben, maar die hulp niet willen of durven te vragen.

Toegang WMO en jeugdzorg

Soms hebben mensen ondersteuning nodig om mee te kunnen doen aan het 'gewone leven'. Omdat ze kampen met een ziekte of beperking, omdat ze een moeilijke periode in hun leven doormaken, omdat ze te maken hebben met een stierlijk vervelende puber, een slecht etend kind of omdat ze zelf niet de goede weg vinden naar een oplossing. In die gevallen bent u bij Wet Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg van de Gemeente Veere aan het goede adres. Zij is er voor alle vragen en advies op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.