Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 27 november en 23 december in Partycentrum De Zandput, Zandput 5 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

Het Beste Gemeentelijke Vrijwilligersinitiatief 2019/2020
 

Iedere vrijdag kunnen mensen komen eten in de multifunctionele ruimte Onderdak.

Inloop is van 11:45 uur. We eten van 12:00-13:00.
Een wisselend drie gangenmenu kost € 7,00.

Wist u dat u eenmaal per maand een gezamenlijke warme maaltijd kunt nuttigen in o.a. de Zandput in Serooskerke en de Egelantier in Oostkapelle?

Veere zoekt iemand die zich wil inzetten voor het welzijn in de stad!

ALTIJD AL GEDROOMD OM TE SPELEN OF TE ZINGEN IN EEN BAND?

Op woensdag 20 november en 18 december wordt in samenwerking met KOUS, Protestante gemeente Koudekerke en Welzijn Veere een Repair café georganiseerd. 

De Jeugdraad Veere organiseert op vrijdagavond 15 november 2019 een super leuke avond:

Op woensdagochtend 18 september 2019 start het Repaircafé Koudekerke, in samenwerking met Stichting Welzijn Veere, in De Klimop te Koudekerke van 10.00-12.00u.

De Commissie Welzijn Meliskerke organiseert het hele jaar door wandelingen in groepsverband voor inwoners uit Meliskerke en omgeving. De wandeltochten vinden altijd plaats op de vierde dinsdag van de maand.

Gisteren heeft onze stagiaire Mirna van der Hoek na 10 maanden hard werken haar interessante eindscriptie "Voorliggend Veld Je Moet er WelZijn!

Wandelen Veere Zanddijk

Samen wandelen in een actieve, wisselende wandelgroep in Serooskerke & Omgeving

Voor de 27keer werd het koersbal toernooi georganiseerd door Welzijn Veere in samenwerking met de werkgroep koersbal.Dit jaar vond het toeernooi plaats in sporthal De Couburg in Koudekerke. Het is altijd een gezellig samen zijn van de ouderen uit vele dorpen op Walcheren.

Op 8 maart zond Omroep Zeeland een uitzending van "Trugkieke" uit, waarin onder andere Burenhulp werd uitgelicht.
Je buren kennen en een handje helpen, vroeger en nu. Wat was er toen anders dan nu? In deze uitzending worden vroeger en nu vergeleken met elkaar.

Hebt u een laag inkomen? Dan is het vaak moeilijk geld vrij te maken voor sportieve, culturele, recreatieve of educatieve activiteiten.

De website van Fonds Gehandicapten om het aangepast sportaanbod in de regio te vinden.

Logo 'Veilig Honk', Stichting Welzijn Veere

De Scholen zijn weer begonnen

In Zeeland  zijn er verschillende vervoersvorman. onder andere de haltetaxi.

De haltetaxi brengt u, net als  de bus, van halte naar halte en rijdt daar waar er te weinig reizigers zijn voor een gewone busverbinding.

Na achttien jaar betrokkenheid bij Burenhulp in Serooskerke, draagt Matty Baljeu (foto) haar taak over aan Leny Geschiere.

Op 9 maart hebben Wethouder Chris Maas, Esther Braat en Kim Goeseije (welzijnswerkers van Stichting Welzijn Veere) de handen uit de mouwen gestoken bij de Open Tafel in Grijpskerke in het kader van de landelijke NLDOET actie.

Meer kinderen van ouders die het financieel moeilijk hebben, moeten gratis kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. 
Als vervoerder van de koelversmaaltijden brengt u de maaltijden bij de deelnemers uit Oostkapelle. 
In verband met het vertrek van de voorzitter is de Commissie Welzijn Oostkapelle opzoek naar een voorzitter Commissie Welzijn Oostkapelle m/v

Wethouder Chris Maas heeft op 26 oktober een nieuwe overeenkomst Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten ondertekend. Sinds 2013 loopt er een project van de Stichting Welzijn Veere, SVRZ Veere, Zorgstroom, Zeeuwland, de Zeeuwse Bibliotheek en de gemeente Veere onder die naam.

Sinds 2015 kunt u op het eiland Walcheren korte afstanden reizen met onze elektrische voertuigen. Binnen een straal van 6 km brengen onze chauffeurs u van deur tot deur, ongeacht de bestemming.

Houtbewerkingscentrum voor Dagbesteding en Arbeids(re)-integratie Meliskerke: HDAM gaat starten met dagbesteding.

Het Zeeuws Museum biedt een insprierend en ontspannend dagje uit voor mensen met dementie en hun naasten: Onvergetelijk Zeeuws Museum!
De rondleiding wordt elke eerste vrijdag van de maand  om 14.00 uur georganiseerd en duurt  1,5 uur.

Maaltijd senioren gezellig open tafel welzijn

Eenmaal per maand komen mensen uit Grijpskerke bijeen om gezamenlijk een warme maaltijd te gebruiken.

Sportdorp Oostkapelle is nu ook te volgen op Instagram onder de naam 'sportdorpoostkapelle'.

Voornemens tot oprichting:

“Collega’s”

EEN VERENIGING VOOR WEDUWEN EN WEDUWNAREN Afdeling Zeeland

Ik worstel en kom boven

Meer Bewegen voor Ouderen in Koudekerke zoekt nieuwe leden.

Dames van 55+ worden van harte uitgenodigd om met ons mee te gymmen in onze gezellige gymnastiek vereniging . Goed bewegen onder deskundige leiding, een prima begin van elke week.

SportDoeMee! Welzijn Veere
Heeft uw vereniging voldoende jeugd, scholieren, volwassenen en/of senioren leden?

Na vijf leuke en geslaagde kennismakingswandeltochten hebben de deelnemers besloten het wandelen voort te zetten.

De  “Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten” is een samenwerkingsproject waarbij Zorgstroom, Woonburg, SVRZ, Gemeente Veere, Zeeuwse Bibliotheek en Stichting Welzijn Veere samenwerken.