Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs

Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs

Als u een minimuminkomen heeft, kunt u hiervoor een financiële bijdrage uit het Fonds cultuur, sport en onderwijs aanvragen. U kunt bijvoorbeeld een bijdrage krijgen voor:
  • lidmaatschapskosten voor verenigingen
  • lesgelden voor hobby en sportactiviteiten (let op: kinderen kunnen misschien ook gebruik van het Jeugdfonds Sport en Cultuur
  • abonnementsgeld voor de bibliotheek
  • evenementen en attracties
  • zwembadkaarten
  • toneel, theater- en bioscoopbezoek
  • abonnementskosten voor krant en internet
 
Kijk voor meer informatie op de pagina van het Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs.