Meer kinderen van minima in Veere kunnen gratis sporten

Meer kinderen van minima in Veere kunnen gratis sporten

Op dit moment kunnen kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120 procent van het geldende minimum deelnemen aan het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Dit zogenoemde kindpakket is onderdeel van het armoedebeleid. Door die grens naar boven bij te stellen tot 130 procent van het minimum, kunnen nog meer kinderen lid worden van een sportvereniging, of bijvoorbeeld op muziekles. 
 
Burgemeester en wethouders van Veere schatten dat door het oprekken van de inkomensgrens zo'n 32 extra kinderen kunnen deelnemen aan het Sportfonds en tien aan het Jeugdcultuurfonds. De extra kosten zijn vooraf niet precies te bepalen, maar het college schat de totale kosten op 11.700 euro (7.200 euro voor het Sportfonds en 4.500 euro voor het Jeugdcultuurfonds). De Sociale Cliëntenraad Walcheren en Wmo-Raad Veere zijn door het college om advies gevraagd en beide zijn positief. 
 
Door deze maatregel ontstaat ook een uniformiteit van inkomensgrenzen. Die voor het Fonds cultuur, sport en onderwijs en de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten zijn al vastgesteld op 130 procent van de bijstandsnorm. Er wordt gewerkt ook de inkomensgrenzen van de bijzondere bijstand te verhogen. Van het Rijk zijn middelen ontvangen om armoede onder kinderen te bestrijden en deze worden deels ingezet voor de voorgestelde verruiming van het kindpakket.
 
Bron; PZC 06-02-2018
 
Wilt u meer weten over het Jeugdsportfonds? Klik hier