Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten

Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten

Deze samenwerking is gericht op het bouwen van een breed en toegankelijk welzijnsactiviteitennetwerk voor senioren en kwetsbare senioren in de gemeente Veere.
 
Samen met inwoners en organisaties wordt aan nieuwe verbindingen en een verbeterde samenwerking gewerkt. Een belangrijke inzet daarbij is dat we het “organisatie denken” omzetten in “samen denken”.
 
In 2014 is gestart in de kernen Westkapelle, Oostkapelle en Veere waar bestaande welzijnsactiviteiten, die plaatsvinden in verenigingsgebouw of dorpshuis, zijn gekoppeld aan activiteiten die plaatsvinden in een Wozoco of verzorgingshuis.
Er zijn sozen, biljartclubs, koersbal etc. benaderd om hun activiteit eens in de maand in het Wozoco of verzorgingshuis te organiseren. Dit heeft nieuwe verbindingen en samenwerkingen tot stand gebracht. Na de succesvolle start werkt de projectgroep door om in alle 13 Veerse kernen duurzame en effectieve verbindingen tot stand te brengen.
 
De criteria voor de welzijnsactiviteiten zijn:
·        De activiteiten zijn voor senioren;
·        De activiteiten vinden plaats in een Veerse kern;
·        De activiteitenruimtes zijn groot genoeg;
·        Iedereen kan meedoen;
·        Er is slechts lichte (zorg)ondersteuning nodig.
 
De Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten:
         Bevordert de samenwerking tussen de aanbieders van welzijnsactiviteiten;
·        Structurele samenvoegen en verbinden;
·        Organiseert gezamenlijk (incidentele) welzijnsactiviteiten;
·        Koopt of ondersteunt gezamenlijk de activiteiten;
·        Stemt de planningen op elkaar af;
·        Publiceert alle welzijnsactiviteiten per kern op www.welzijnveere.nl
 
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project Welzijnsactiviteiten dan kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen Portier. E-mail: j.portier@welzijnveere.nl of tel: 0118 583687
 
 
"Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten" is een samenwerkingsproject waarbij de volgende organisaties samenwerken: Zorgstroom, Woonburg, SVRZ, Gemeente Veere, Zeeuwse Bibliotheek en Stichting Welzijn Veere.