Over ons

Over Stichting Welzijn Veere

Stichting Welzijn Veere is een zelfstandige, professionele organisatie. Wij gaan en staan voor een veerkrachtige en saamhorige Veerse samenleving, waar jong tot oud meetelt en op eigen wijze kan meedoen.

Via onze koersnota en jaarplan kunt u kennis nemen van onze visie en onze werkzaamheden. U kunt deze downloaden van deze pagina (zie rechts bij "downloads").

De medewerkers van Stichting Welzijn Veere

De circa 500 actief betrokken vrijwilligers van Stichting Welzijn Veere worden ondersteund door medewerkers van Stichting Welzijn Veere.

Lees meer

Het bestuur van Stichting Welzijn Veere

Het bestuur van Stichting Welzijn Veere bestaat uit 5 personen die ieder hun eigen motivatie hebben voor hun vrijwillige inzet.

Lees meer

Complimenten, tips en klachten

Complimenten en tips

Wij streven een zo goed mogelijke dienstverlening na aan onze klanten. Het is voor ons belangrijk om te leren van onze fouten, maar het is natuurlijk ook leuk om een compliment te ontvangen.
Wanneer u tevreden bent over onze dienstverlening, maar ook als u een tip voor ons heeft om onze dienstverlening te verbeteren, horen wij dat graag. Heeft u iets waarvan u denkt dat we dit anders, beter of makkelijker kunnen doen, geeft u dit dan als tip door aan ons. Wij gaan dan bekijken of we hier vervolg aan kunnen geven. Complimenten en tips kunt u aan ons doorgeven via e-mail (info@welzijnveere.nl) of telefonisch (0118-583687).
 

Klachtenprocedure

Het kan ook voorkomen dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Ook dan horen wij dit graag, enerzijds om onze dienstverlening naar u zo mogelijk te kunnen verbeteren, anderzijds omdat wij ook van klachten kunnen leren en we evt. maatregelen kunnen treffen om evt. toekomstige klachten te voorkomen.
Klachten dienen bij voorkeur eerst besproken te worden met degene die het betreft. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat of is het niet mogelijk dit met betrokkene te bespreken, dan dient overleg plaats te vinden met de coördinerend medewerker (vrijwilliger en/of werknemer) en eventueel daarna met de directeur of voorzitter van het bestuur.
 
Klachten van deelnemers, klanten, bezoekers en derden
Voor deelnemers, klanten, bezoekers en derden is Stichting Welzijn Veere aangesloten bij de Klachtencommissie Zeeland. Het is aan te bevelen om uw klacht eerst intern binnen onze organisatie te bespreken. Wanneer uw klacht intern niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Zeeland. U kunt echter ook rechtstreeks contact opnemen met de Klachtencommissie Zeeland. Zij zijn te bereiken via:
Klachtencommissie Zeeland
t.a.v. het ambtelijk secretariaat
Stationspark 2
4462 DZ Goes
Telefoon: 0113-250073
 
Hieronder kunt u de brochure, de samenstelling van de klachtencommissie en een meldingsformulier downloaden:
 
 
 
 
 
Klachten van werknemers, vrijwilligers en stagiaires
Voor medewerkers, (werknemers, vrijwilligers en stagiaires) is een klachtenregeling, welke op te vragen is bij de administratie.

Afstuderen bij Welzijn Veere

Welzijn Veere biedt een stageplek aan studenten van de hbo-opleiding Social Work, die starten met hun afstudeerjaar. De stage duurt het hele collegejaar (ongeveer de periode september - juni). In het voorjaar start de werving voor de stagiair van het volgende collegejaar. In die periode wordt de vacature gedeeld op de HZ University of Applied Sciences - Opleiding Social Work en op onze sociale media-kanalen. Indien je belangstelling hebt om als stagiair bij ons te starten of meer wilt weten, stuur dan een bericht naar info@welzijnveere.nl of bel 0118-583687 en vraag naar Esther Braat.