Welzijnsactiviteiten

 

Filmpje niet goed zichtbaar? Klik dan hier.

 

Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten

Deze samenwerking is gericht op het bouwen van een breed en toegankelijk welzijnsactiviteitennetwerk voor senioren en kwetsbare senioren in de gemeente Veere. Samen met inwoners en organisaties wordt aan nieuwe verbindingen en een verbeterde samenwerking gewerkt. Een belangrijke inzet daarbij is dat we het “organisatie denken” omzetten in “samen denken”. In 2014 is gestart in de kernen Westkapelle, Oostkapelle en Veere waar bestaande welzijnsactiviteiten, die plaatsvinden in verenigingsgebouw of dorpshuis, zijn gekoppeld aan activiteiten die plaatsvinden in een Wozoco of verzorgingshuis.
Er zijn sozen, biljartclubs, koersbal etc. benaderd om hun activiteit eens in de maand in het Wozoco of verzorgingshuis te organiseren. Dit heeft nieuwe verbindingen en samenwerkingen tot stand gebracht. Na de succesvolle start werkt de projectgroep door om in alle 13 Veerse kernen duurzame en effectieve verbindingen tot stand te brengen.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project Welzijnsactiviteiten dan kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen Portier.
E-mail: j.portier@welzijnveere.nl of tel: 0118 583687
 
"Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten" is een samenwerkingsproject waarbij de volgende organisaties samenwerken: Zorgstroom, Woonburg, SVRZ, Gemeente Veere, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland  en Stichting Welzijn Veere.
 

Vrijwilligers organiseren zelf, soms in samenwerking met andere organisaties, activiteiten die speciaal voor senioren zijn bedoeld.
Kijk hier om te zien welke welzijnsactiviteiten in uw kern plaatsvinden.

Film Dementievriendelijk Veere hierboven niet goed zichtbaar? Klik dan hier.

Startsymposium dementievriendelijk Veere

De gemeente Veere heeft het doel om vanuit de huidige welzijnsactiviteiten voorsenioren een doorontwikkeling naar een dementievriendelijke omgeving te maken, zodater meer zorg en ondersteuning aan de voorkant wordt geregeld om zwaardere zorg tevoorkomen of uit te stellen. Op 16 mei 2019 werd een startsymposium georganiseerd voor de samenwerkende organisaties van het project “Dementievriendelijke omgeving”. 
 

Voor professionals, beleidsmedewerkers, leidinggevenden en leden commissies welzijndie affiniteit hebben bij het thema dementievriendelijk in Veere was er een boeiendprogramma in elkaar gezet. De uitvoering van de welzijnsactiviteiten en de doorontwikkeling naar eendementievriendelijke omgeving ligt bij de Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten.

Na een welkomstwoord van wethouder Steketee gaf projectleider Jeroen Portier een inleiding over het project en overhandigde de eerste signalenkaart “Dementievriendelijk Veere” aan wethouder Steketee. Vervolgens gaf Marieke van Werkhoven van de Zeeuwse-Zorgschakels een presentatie over dementie en omgeving. Na de pauze gingen de genodigden aan de slag bij verschillende workshops over het thema dementie. Gemeente Kapelle deelde haar ervaring als gemeente die stappen heeft gezet richting een dementievriendelijke gemeente. Partijen deelden ook kennis op het gebied van mantelzorg, voeding, muziektherapie en zorgoptimalisatie. Theatergroep “De Jochies” voerde als afsluiting de voorstelling “Onbegrepen” op. 

Binnenkort starten Welzijn Veere, Manteling, Zeeuwland, Zorgstroom, SVRZ en de gemeente Veere als eerste organisaties met dementievriendelijke trainingen voor personeel. Na de zomer zal in Zoutelande, Domburg en Serooskerke een start worden gemaakt met het dementievriendelijker maken van de gemeente Veere. Werkgroepen delen kennis over omgang met (beginnend) dementerenden en zetten welzijnsactiviteiten op die laagdrempelig zijn voor mensen met een beginnende vorm van dementie. Ook wordt er een netwerk van professionals en vrijwilligers opgezet die zich samen inzetten om kennis te verspreiden en te participeren bij verschillende activiteiten.

 

Vrijwilligersbedankje:

 

23/10/2017 PZC

 

10/04/2017 Lancering eerste Welzijnsactiviteitenboekje

Activiteiten voor senioren Veere in overzichtsboekje gebundeld

Waar is de soos, het bloemschikken of de tabletcursus in mijn dorp? Senioren in Veere kunnen alle activiteiten nu in één oogopslag vinden in een boekje. 
Ruim 4.800 boekjes worden verstuurd naar zestigplussers in de gemeente Veere. In het naslagwerkje zijn alle activiteiten voor ouderen per dorp gebundeld. In verenigingsgebouwen, dorpshuizen, en wozoco's bijvoorbeeld.  Het eerste boekje is gistermiddag door SWV-vrijwilligster Ineke Kusse in het Wozoco de Tienden in Zoutelande overhandigd aan de Veerse wethouder Chris Maas. Dat gebeurde tijdens een creatieve middag voor bewoners en omwonenden. 
 

Uitstapje naar Hof ‘t Westende

28 personen allen wonend in Nieuw Sandenburgh maakten op woensdag 22 juni een uitstapje naar ‘t Hof Westende te Serooskerke 

Voor een verslag van deze gezellige middag klik op onderstaande link

PDF-pictogramuitstapje_naar_hof_t_westende.pdf

Multitouch

De Multitouch wordt momenteel van de een naar de andere kern verplaatst. Gedurende een periode blijft de multitouch daar staan en biedt voor bewoners in de woonzorgcentra mooie en interessante beelden wat weer stof tot gesprek oplevert!

Inzet bus Stichting Welzijn Veere

Gebruik bus Stichting Welzijn Veere

De “Veerse Samenwerking Welzijnsactiviteiten” is een samenwerkingsproject waarbij Zorgstroom, Woonburg, SVRZ, ZB Bibliotheek van Zeeland en Stichting Welzijn Veere samenwerken.

Deze samenwerking is gericht op het bouwen van een breed en toegankelijk welzijnsactiviteitennetwerk voor senioren en kwetsbare senioren in de gemeente Veere.

Het is mogelijk om de bus van Stichting Welzijn Veere te gebruiken voor personenvervoer bij welzijnsactiviteiten.

Voor de criteria klik op onderstaande link

PDF-pictogramgebruik_bus_swv.pdf

 

Hartenwensen gaan in vervulling bij de Zonnebloem

Elk jaar vraagt de Zonnebloemafdeling Middelburg-Veere voor de zomer haar gasten een hartenwens op te geven. Het realiseren daarvan kost best creativiteit, maar dit jaar zijn we erin geslaagd alle wensen in vervulling te laten gaan.

Een van de wensen was een bezoek aan de Berkenhof/Vlindertuin in Kwadendamme. Daarvoor hadden 6 gasten belangstelling. Onze contacten met de Stichting Welzijn Veere (SWV) boden uitkomst op de vraag naar passend vervoer. De bus was beschikbaar.

Wat kan het leven mooi zijn. Het was een prachtige dag op 31 augustus. Op de fiets naar Oostkapelle voor de SWVbus. Daarna in Westkapelle en Middelburg de 6 gasten thuis ophalen.

Na een prima lunch in Koudekerke naar de Vlindertuin. Het was warm. Het heet niet voor niets Tropical Zoo en tropical was het. Maar we hebben genoten. Er vliegt, kruipt, ligt en zwemt van alles.  Absoluut de moeite waard.

Terug even een klein stukje om. De Zak van Zuid-Beveland blijft aantrekkelijk. Daarna zijn de gasten weer netjes thuis afgezet.  Moe maar content.

De bus was wat later terug dan de kantoortijden, maar dat is geen probleem. De SWV overbuurman heeft de sleutels van het hek en parkeert de bus weer netjes.

En de Zonnebloemvrijwilligers fietsten tevreden huiswaarts

.