Biggekerke

Nieuws

De Podium-Z workshops staan weer in de planning, doe jij weer mee?
 
We gaan weer beginnen met de podium-Z workshops, deze keer gewoon weer in het Schuttershof te Domburg.

 

Woensdag 29 juli

Modehuis Roovers

Verkoop van kleding

10.00 - 12.00 uur in de Tienden te Zoutelande

14.00 - 16.00 uur in de Kreek te Westkapelle

 

Op beide locaties worden de RIVM regels gehanteerd!

 

Jeugdraad Veere – voor elkaar heeft de afgelopen 2 weken 250 verwenpakketjes met een kaart eraan verzorgd voor mensen die ze een hart onder de riem wilden steken. 

Commissie Welzijn Biggekerke

Het doel van de Commissie Welzijn Biggekerke is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de woonkern.
De commissie signaleert welzijn gerelateerde onderwerpen (o.a. vragen, knelpunten, problemen, wensen), werkt gezamenlijk aan deze onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Welzijn Veere m.b.t. welzijn in de kern. De Commissie Welzijn is op de hoogte van wat er speelt binnen de kern.
 
De Commissie Welzijn legt verbindingen met netwerken in de kern, zoals lokale wijk-, sport-, vrijwilligersverenigingen, dorps- en stadsraden, professionele zorgorganisaties en kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Kortom: Met de mensen uit de kern, voor de mensen in de kern.
 
Mevr. A.  Jakobsen (voorzitter)
 
0118-552306
 
Mevr. C. de Visser (secretaris)
0118-553150

Burenhulp

Burenhulp

Burenhulp is er voor mensen die een helpende hand willen bieden en mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Meer weten? Klik hier.
Voor Burenhulp bij u in de buurt kunt u contact opnemen met:
 
Vrijwillig Burenhulpcoördinator Biggekerke

Mw. M. Hakkesteegt
0118-61 68 06 (tussen 8:30-9:00 uur)

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan contact op met de vrijwillig burenhulpcoördinator of ons kantoor:

0118-58 36 87 of per e-mail info@welzijnveere.nl.

Maaltijden

Maaltijden aan huis

Kunt u tijdelijk of permanent niet zelf voor het eten zorgen, dan bezorgen vrijwilligers uit de eigen buurt de maaltijden aan huis. U heeft de keuze uit koelvers- en vriesversmaaltijden.
De koelversmaaltijden (van Tafel Thuis) worden elke week op dinsdag en vrijdag thuisbezorgd.

Meer informatie:
Dhr. A. Simonse
0118-551928

De vriesversmaaltijden (van Apetito) worden éénmaal per twee weken thuisbezorgd.

Meer informatie:
Dhr. A. SImonse
0118-551928

Open Tafel

In Biggekerke wordt maandelijks een 'Open Tafel' georganiseerd door vrijwilligers.
Een mooie gelegenheid voor senioren om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.
Iedere laatste woensdag van de maand, van 17:30 tot 22:00, in het 'Klokuus'.

Meer informatie:
Mevr. L. Maljaars
0118-55 19 95

Kijk hier voor meer informatie over onze maaltijdservice.

Welzijnsactiviteiten in Biggekerke

In Biggekerke organiseren vrijwilligers zelf, soms in samenwerking met andere organisaties, activiteiten die speciaal voor senioren zijn bedoeld.

De activiteitengroepen nodigen u van harte uit om eens kennis te komen maken!

Klik hier voor alle welzijnsactiviteiten

Biggekerke

Het is mooi, rustig en goed wonen in Biggekerke. Er wonen betrokken en actieve bewoners die een goede verdeling vormen tussen jonge gezinnen en senioren. Biggekerke is qua bevolkingsomvang een vrij kleine dorpskern binnen de gemeente Veere (alleen Gapinge telt minder inwoners). Er wonen circa 910 inwoners, waarmee Biggekerke 4% van de totale gemeentelijke bevolking omvat.

Biggekerke is een oud dorp, gelegen op de kreekrug die vanuit Vlissingen evenwijdig aan de duinen naar het noordwesten van Walcheren loopt. Biggekerke is een typisch Walchers dorp. De kerk en de lage huizen staan te midden van bomen en even buiten de dorpskern staat de Brassersmolen, een ronde stenen grondzeiler uit 1712.

Hoewel de naam van het dorp wel eens aanleiding geeft tot spot, heeft deze niets met varkens van doen: Bigge was in de vroege Middeleeuwen een gangbare persoonsnaam. Biggekerke zou naar de heilige Begga zijn vernoemd, wat de plaatsnaam een heilige oorsprong kan geven.