Grijpskerke

Nieuws

Woensdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur

Krekepad 37 Westkapelle

Gezellige fair met voor ieder wat wils

Diverse kramen met onder andere, kussens, ijs, bloemen op 54, Knus in de bus, Hout Kado, kaarten, wafels, smouters, kaarsen, grabbelton en nog veel meer

De Jeugdraad Veere organiseert op vrijdagavond 15 november 2019 een super leuke avond:

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. In het hele land worden mantelzorgers in het zonnetje gezet als bedankje voor de zorg die zij verlenen aan iemand uit hun omgeving.

Commissie Welzijn Grijpskerke

Het doel van de Commissie Welzijn Grijpskerke is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de woonkern.
De commissie signaleert welzijn gerelateerde onderwerpen (o.a. vragen, knelpunten, problemen, wensen), werkt gezamenlijk aan deze onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Welzijn Veere m.b.t. welzijn in de kern. De Commissie Welzijn is op de hoogte van wat er speelt binnen de kern.
 
De Commissie Welzijn legt verbindingen met netwerken in de kern, zoals lokale wijk-, sport-, vrijwilligersverenigingen, dorps- en stadsraden, professionele zorgorganisaties en kerkelijke en maatschappelijke organisaties.
Kortom: Met de mensen uit de kern, voor de mensen in de kern.
 

Voorzitter (Vacant)
 

Dhr. C. Wagenaar (Secretaris)
Jacob Catsstraat 13
0118-59 28 64

Burenhulp

Burenhulp is er voor mensen die een helpende hand willen bieden en mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Meer weten? Klik hier.
Voor Burenhulp bij u in de buurt kunt u contact opnemen met:
 
Vrijwillig Burenhulpcoördinator Grijpskerke

Mevr. D. van der Stoep
0118-79 52 35

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?

Neem dan contact op met de vrijwillig burenhulpcoördinator of ons kantoor:
0118-58 36 87 of per e-mail info@welzijnveere.nl.

Maaltijden

Maaltijden aan huis

Kunt u tijdelijk of permanent niet zelf voor het eten zorgen, dan bezorgen vrijwilligers uit de eigen buurt de maaltijden aan huis. U heeft de keuze uit koelvers- en vriesversmaaltijden.
De koelversmaaltijden (van Tafel Thuis) worden elke week op dinsdag en vrijdag thuisbezorgd.
De vriesversmaaltijden (van Apetito) worden éénmaal per twee weken thuisbezorgd.

Meer informatie:
Mevr. M. Piening
0118-59 18 10

Open Tafel

In Grijpskerke wordt maandelijks een 'Open Tafel' georganiseerd door vrijwilligers.
Een mooie gelegenheid voor senioren om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.
Iedere tweede vrijdag van de maand, van 12:00 tot 14:00 uur, in het bijgebouw van de Opstandingskerk.

Meer informatie:
Mevr. C. Francke
0118-59 21 87

Kijk hier voor meer informatie over onze maaltijdservice.

Welzijnsactiviteiten in Grijpskerke

In Grijpskerke organiseren senioren soms in samenwerking met andere organisaties, activiteiten.
De activiteitengroepen nodigen u van harte uit om eens kennis te komen maken!

Klik hier voor alle welzijnsactiviteiten

Grijpskerke

Grijpskerke is ofwel naar een persoonsnaam vernoemd, ofwel naar het woord gariep (landstreek) dat nog frequent in Friesland voorkomt. Tot de dorpskern Grijpskerke rekent men ook de gehuchten Poppendamme en Buttinge.  De bijnaam van Grijpskerke luidt, in omringende dorpen, 't geitendurp. Dit is afgeleid van de vroegere geitenfokkerij die van enige betekenis was voor het dorp.
In Grijpskerke voelen de inwoners zich veilig en voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid binnen de dorpskern. Ongeveer 6% van de totale gemeentelijke bevolking woont in Grijpskerke, waarvan relatief veel gezinnen. Dat zijn circa 1330 inwoners.

Grijpskerke ligt precies op een kruising van enkele kreekruggen in hartje Walcheren. Ten zuidoosten van het dorp ligt, half verscholen achter het groen, de Munnikenhof, welke vroeger een uithof van de Middelburgse Abdij vormde. Later heeft staatsman en dichter Jacob Cats het als buitenverblijf gebruikt. In dit gehucht ligt het bezoekerscentrum Imkerij Poppendamme, waar je een kijkje kunt nemen in de wereld van de honingbij.