Meliskerke

Nieuws

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Partycentrum De Zandput, Zandput 5 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de volgende data:

Ons kantoor is weer geopend!

We hebben de nodige maatregelen getroffen om dat veilig te laten verlopen voor onze medewerkers én bezoek.

Maandag 27 april is het Koningsdag!
Wij zijn deze dag telefonisch niet bereikbaar.
Dinsdag 28 april staan we weer voor u klaar en helpen we u graag!
 

Commissie Welzijn Meliskerke

Het doel van de Commissie Welzijn Meliskerke is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de woonkern.
De Commissie Welzijn signaleert welzijn gerelateerde onderwerpen (o.a. vragen, knelpunten, problemen, wensen), werkt gezamenlijk aan deze onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Welzijn Veere m.b.t. welzijn in de kern. De Commissie Welzijn is op de hoogte van wat er speelt binnen de kern.
 
De Commissie Welzijn legt verbindingen met netwerken in de kern, zoals lokale wijk-, sport-, vrijwilligersverenigingen, dorps- en stadsraden, professionele zorgorganisaties en kerkelijke en maatschappelijke organisaties.
Kortom: Met de mensen uit de kern, voor de mensen in de kern.
 

Dhr. A. van Sluijs (voorzitter)
0118-56 20 90

Dhr. L. Matthijsse (secretaris)
0118-56 14 95

Burenhulp

Burenhulp is er voor mensen die een helpende hand willen bieden en mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Meer weten? Klik hier.
Voor Burenhulp bij u in de buurt kunt u contact opnemen met:
 
Vrijwillig Burenhulpcoördinator Meliskerke

Mevr. H. Oosterhuis
0118-56 18 60 (tussen 8:30-9:00 uur)

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?

Neem dan contact op met de vrijwillig burenhulpcoördinator of ons kantoor:
0118-58 36 87 of per e-mail info@welzijnveere.nl.

Welzijnsactiviteiten in Meliskerke

In Meliskerke organiseren senioren, soms in samenwerking met andere organisaties, activiteiten.
De activiteitengroepen nodigen u van harte uit om eens kennis te komen maken!

Klik hier voor alle welzijnsactiviteiten

Maaltijden

Maaltijden aan huis
Kunt u tijdelijk of permanent niet zelf voor het eten zorgen, dan bezorgen vrijwilligers uit de eigen buurt de maaltijden aan huis. U heeft de keuze uit koelvers- en vriesversmaaltijden.
De koelversmaaltijden (van Tafel Thuis) worden elke week op maandag en donderdag thuisbezorgd.
De vriesversmaaltijden (van Apetito) worden éénmaal per twee weken thuisbezorgd.

Meer informatie:
Mevr. I. Wisse
0118-59 14 29

Open Tafel

In Meliskerke wordt maandelijks een 'Open Tafel' georganiseerd door vrijwilligers.
Een mooie gelegenheid voor senioren om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.
Iedere derde vrijdag van de maand, van 11:45 tot 13:30 uur, in de vergaderzaal van de Odulphuskerk.

Meer informatie:
Mevr. P. Adriaanse
0118-56 17 81

Kijk hier voor meer informatie over onze maaltijdservice.

Meliskerke

Meliskerke is een klein dorp in het hart van Walcheren en, wat omvang betreft, een gemiddelde kern binnen de gemeente Veere. Met een inwoneraantal van circa 1450 inwoners omvat Meliskerke 7% van de totale gemeentelijke bevolking.

Meliskerke wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde van de bisschop van Utrecht, als Meilofskerca. Het viel toen onder de Middelburgse Abdij. Bezienswaardigheid is de Middeleeuwse kerk.
Aan de Hoofdstraat van Meliskerke staat de 14e eeuwse kerk met toren. Deze staat scheef, zo'n 60 centimeter uit het lood. De kerk was een dochter van de kerk in Westkapelle en was gewijd aan St. Odulphus. Van oudsher is het dorp een landbouwgemeente. Een paar oude Zeeuwse boerderijen zijn hier getuige van. Het voormalige gemeentehuis is nu omgetoverd tot de galerie World of Silk, waarin de ontwikkeling van rups tot kleding bezichtigt kan worden.