Oostkapelle

Nieuws

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Partycentrum De Zandput, Zandput 5 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de volgende data:

Ons kantoor is weer geopend!

We hebben de nodige maatregelen getroffen om dat veilig te laten verlopen voor onze medewerkers én bezoek.

Maandag 27 april is het Koningsdag!
Wij zijn deze dag telefonisch niet bereikbaar.
Dinsdag 28 april staan we weer voor u klaar en helpen we u graag!
 

Burenhulp

Burenhulp

Burenhulp is er voor mensen die een helpende hand willen bieden en mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Meer weten? Klik hier.
Voor Burenhulp bij u in de buurt kunt u contact opnemen met:
 
Vrijwillig Burenhulpcoördinator Oostkapelle

Mevr. N. Bimmel
0118-58 31 96 (tussen 9:00-9:30 uur)

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?

Neem dan contact op met de vrijwillig burenhulpcoördinator of ons kantoor:
0118-58 36 87 of per e-mail info@welzijnveere.nl.

 

Commissie Welzijn Oostkapelle

Het doel van de Commissie Welzijn Oostkapelle is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de woonkern.
 
De commissie signaleert welzijn gerelateerde onderwerpen (o.a. vragen, knelpunten, problemen, wensen), werkt gezamenlijk aan deze onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Welzijn Veere m.b.t. welzijn in de kern. De Commissie Welzijn is op de hoogte van wat er speelt binnen de kern.
 
De Commissie Welzijn legt verbindingen met netwerken in de kern, zoals lokale wijk-, sport-, vrijwilligersverenigingen, dorps- en stadsraden, professionele zorgorganisaties en kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Kortom: Met de mensen uit de kern, voor de mensen in de kern.
 

Vacant (voorzitter) Vacature

Vacant (secretaris)

 

Maaltijden

Maaltijden aan huis
Kunt u tijdelijk of permanent niet zelf voor het eten zorgen, dan bezorgen vrijwilligers uit de eigen buurt de maaltijden aan huis. U heeft de keuze uit koelvers- en vriesversmaaltijden.
De koelversmaaltijden (van Tafel Thuis) worden elke week op maandag en donderdag thuisbezorgd.
De vriesversmaaltijden (van Apetito) worden éénmaal per twee weken thuisbezorgd.

Meer informatie:
Mevr. M. Santegoeds
0118-58 33 47

Open Tafel

In Oostkapelle wordt maandelijks een 'Open Tafel' georganiseerd door vrijwilligers.
Een mooie gelegenheid voor senioren om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.
Iedere tweede vrijdag van de maand, om 12.00 uur in woonzorgcomplex De Egelantier.

Meer informatie:
Mevr. Pattenier
0118-58 28 95

Kijk hier voor meer informatie over onze maaltijdservice.

Welzijnsactiviteiten in Oostkapelle

In Oostkapelle organiseren senioren zelf, soms in samenwerking met andere organisaties, activiteiten die speciaal voor senioren zijn bedoeld.

De activiteitengroepen nodigen u van harte uit om eens kennis te komen maken!

Klik hier voor alle welzijnsactiviteiten

Sportdorp Oostkapelle

Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportaanbieders en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern, met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten door middel van vernieuwend sportaanbod.

Sportdorp Oostkapelle startte in januari 2013. Sportdorp Oostkapelle bestaat uit de volgende partijen: drie sportverenigingen (DOK Oostkapelle, LTC De Sprink, Voetbalvereniging Oostkapelle), Dorpsraad Oostkapelle, de twee basisscholen (Lispeltuut en Eben-Haëzerschool), Gemeente Veere en Stichting Welzijn Veere. Doel van Sportdorp is om meer (inactieve) inwoners van Oostkapelle in beweging te krijgen. Lees meer

Wilt u meer informatie over Sportdorp Oostkapelle? Neem dan contact op via info@sportdorpoostkapelle.nl

Oostkapelle

Oostkapelle is van een eenvoudig landbouwdorp ontwikkeld tot een echte badplaats. Het natuurgebied De Manteling, gelegen tussen Oostkapelle en Domburg, vormt de overgang van de duinen naar het platteland. Oostelijk, richting Vrouwenpolder, strekt het natuur- en waterwingebied Oranjezon zich uit.
Oostkapelle staat op de derde plaats betreffende het totale aantal gemeentelijke inwoners. Er wonen ongeveer 2480 inwoners. Alleen in Koudekerke en Westkapelle wonen meer mensen. Oostkapelle kenmerkt zich als een dorpskern met een relatief oude bevolking en relatief weinig gezinnen met kinderen.

Het dorp bestaat uit een kleine kern met bebouwing, waartussen nog veel oude boerderijen liggen. Even buiten de dorpskern ligt een park met exclusieve huizen, voornamelijk bewoond door mensen van buiten het dorp.
Oostkapelle was tot 1966 een zelfstandige gemeente, waarna het tot 1997 deel uitmaakte van de gemeente Domburg. Oostkapelle dankt zijn naam aan een kapel die hier in vroegere tijden moet hebben gestaan, samen met een andere kapel die op de plaats van het huidige Westkapelle moet hebben gestaan. Als vestingsplaats ontwikkelde het westelijke zusje van Oostkapelle zich gedurende de Middeleeuwen echter beter dan Oostkapelle, dat tot in de twintigste eeuw een boerendorp bleef. Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde de dorpskern zich echter in het spoor van onder meer Domburg en Zoutelande tot een badplaats, met het duingebied en de Noordzee op korte afstand.