Zoutelande

Nieuws

De Podium-Z workshops staan weer in de planning, doe jij weer mee?
 
We gaan weer beginnen met de podium-Z workshops, deze keer gewoon weer in het Schuttershof te Domburg.

 

Woensdag 29 juli

Modehuis Roovers

Verkoop van kleding

10.00 - 12.00 uur in de Tienden te Zoutelande

14.00 - 16.00 uur in de Kreek te Westkapelle

 

Op beide locaties worden de RIVM regels gehanteerd!

 

Jeugdraad Veere – voor elkaar heeft de afgelopen 2 weken 250 verwenpakketjes met een kaart eraan verzorgd voor mensen die ze een hart onder de riem wilden steken. 

Commissie Welzijn Zoutelande

Het doel van de Commissie Welzijn Zoutelande is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de woonkern.
De Commissie Welzijn signaleert welzijn gerelateerde onderwerpen (o.a. vragen, knelpunten, problemen, wensen), werkt gezamenlijk aan deze onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Welzijn Veere m.b.t. welzijn in de kern. De Commissie Welzijn is op de hoogte van wat er speelt binnen de kern.
 
De Commissie Welzijn legt verbindingen met netwerken in de kern, zoals lokale wijk-, sport-, vrijwilligersverenigingen, dorps- en stadsraden, professionele zorgorganisaties en kerkelijke en maatschappelijke organisaties.
Kortom: Met de mensen uit de kern, voor de mensen in de kern.
 

Mevr. I. Kusse (Voorzitter)
0118-56 24 94

 

Burenhulp

Burenhulp is er voor mensen die een helpende hand willen bieden en mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Meer weten? Klik hier.
Voor Burenhulp bij u in de buurt kunt u contact opnemen met:
 
Vrijwillig Burenhulpcoördinator Zoutelande

Mevr. I. Kusse
0118-56 24 94

 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?
Neem dan contact op met de vrijwillig burenhulpcoördinator of ons kantoor:
0118-58 36 87 of per e-mail info@welzijnveere.nl.

Welzijnsactiviteiten in Zoutelande

In Zoutelande organiseren senioren, soms in samenwerking met andere organisaties, activiteiten.
De activiteitengroepen nodigen u van harte uit om eens kennis te komen maken!

Klik hier voor alle welzijnsactiviteiten

Maaltijdservice

Maaltijden aan huis

Kunt u tijdelijk of permanent niet zelf voor het eten zorgen, dan bezorgen vrijwilligers uit de eigen buurt de maaltijden aan huis. U heeft de keuze uit koelvers- en vriesversmaaltijden.
De koelversmaaltijden (van Tafel Thuis) worden elke week op dinsdag en vrijdag thuisbezorgd.
De vriesversmaaltijden (van Apetito) worden éénmaal per twee weken thuisbezorgd.

Meer informatie:
Mevr. A. Hengst
0118-56 22 49

Open Tafel

In Zoutelande wordt maandelijks een 'Open Tafel' georganiseerd door vrijwilligers.
Een mooie gelegenheid voor senioren om in gezellige sfeer samen met anderen te eten.
Iedere tweede dinsdag van de maand, van 12:15 tot 14:00 uur, in woonzorgcomplex 'De Tienden'.

Meer informatie:
Mevr. E. Adriaanse
0118-56 15 03

Kijk hier voor meer informatie over onze maaltijdservice.

Zoutelande

Zoutelande is in de eerste plaats een familiebadplaats. In de zomer is het levendig druk en in de winter rustig. Zouteland is een kern met pit! Er wonen ondernemende en actieve mensen. Mensen zijn betrokken bij hun vereniging en er worden allerlei activiteiten voor toeristen georganiseerd. In de kern wonen ongeveer 1520 inwoners, waarmee Zouteland 7% van de totale gemeentelijke bevolking omvat.

De ligging van Zoutelande is uniek. Het is een dorp tegen de duinen en omsloten door natuur. Het ligt tussen Dishoek en Westkapelle in. Van oudsher is Zoutelande voornamelijk een boerendorp, en was de landbouw en de daaraan gekoppelde activiteiten de belangrijkste economische activiteit. Dit karakter veranderde geleidelijk door de toenemende vraag naar strandrecreatie sinds ongeveer het midden van de 19e eeuw. Tot 1966 was Zoutelande een zelfstandige gemeente, waarna het tot 1997 deel uitmaakte van de gemeente Valkenisse.