Informatie en advies

Veerse Welzijnsnetwerken vormen de basis van welzijn in de kernen

Inwoners van de gemeente Veere kunnen met hulpvragen in iedere kern terecht. Hiervoor heeft Stichting Welzijn Veere Welzijnsnetwerken opgezet. De hulpvragen zullen door een vrijwilliger van het Welzijnsnetwerk of een professionele medewerker van Stichting Welzijn Veere in behandeling worden genomen en indien nodig worden doorgezet binnen het Welzijnsnetwerk.
Lees hier alles over welzijnsnetwerken.

Onafhankelijke cliëntondersteuning door Vrijwillig Burgeradviseurs

voor Informatie & Advies

Klik op de afbeelding voor een film over onze Vrijwillig Burgeradviseur of klik hier!
 
 

Veel inwoners van de gemeente Veere die (hulp)vragen hebben op het gebied van zorg en welzijn kunnen vaak ondersteuning of hulp binnen hun eigen familie of vriendenkring vinden. Indien dit eigen netwerk ontbreekt kan er een beroep worden gedaan op vrijwillig burgeradviseurs. De gecertificeerde vrijwillig burgeradviseur helpt mensen op weg bij vragen over welzijn, zorg, inkomen, wonen, recht, vervoer, participatie en wijst de weg naar de juiste organisaties. 

Bijvoorbeeld: 

·     Hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen?

·     Zijn er nog mogelijke subsidies waarvan ik niet op de hoogte ben?

·     Wat is er allemaal te doen in mijn kern? 

·     Ik heb weinig contacten en voel me eenzaam.

·     Ik wil bemiddeling met instanties?

      Over: Zorgtoeslag

                Huurtoeslag

                Kwijtschelding belastingen

                Inschrijving Zuidwest Wonen

 

Huisbezoek toegang WMO – Jeugdhulp 

De gemeente Veere adviseert klanten om een gesprek aan huis met een consulent WMO-Jeugd niet alleen te doen, maar een familielid of vriend erbij te vragen. Indien dit eigen netwerk ontbreekt, kan er een beroep worden gedaan op Vrijwillig Burgeradviseurs.

De vrijwillig burgeradviseur kan:

·      Hulp bieden bij het voorbereiden van een gesprek;

·      De cliënt ondersteunen tijdens of na het gesprek. 

 
Wilt u in contact komen met een burgeradviseur?
Wilt u een gesprek met een Vrijwillig Burgeradviseur aanvragen, dan kunt u bellen of mailen naar:
De coördinator van de Vrijwillig Burgeradviseurs, Jeroen Portier, neemt dan telefonisch contact met u op.