Commissies Welzijn

Commissies Welzijn

In alle woonkernen van de gemeente Veere is een Commissie Welzijn (CW).  Het doel van de Commissie Welzijn is het bevorderen van het welzijn van alle inwoners van de woonkern. Zij tracht dit onder meer te verwezenlijken door:
 
  1. Het signaleren van welzijn gerelateerde onderwerpen (o.a. vragen, knelpunten, problemen, wensen)
  2. Het gezamenlijk (oplossingsgericht) werken aan gesignaleerde onderwerpen
  3. Het gevraagd en ongevraagd adviseren aan Stichting Welzijn Veere m.b.t. Welzijn in de kern
 
De Commissie Welzijn streeft na om een zo breed mogelijke afspiegeling te zijn van de bevolking van de woonkern. In samenwerking met bestaande maatschappelijke organisaties worden kandidaat-leden aangezocht. De commissies worden ondersteund door Stichting Welzijn Veere.

 

CW Aagtekerke

Mevr. D. Coomans-Trieller
(Voorzitter)

Burgemeester Geuzestraat 1
0118-581592

CW Biggekerke

Mevr. A. Jakobsen
(Voorzitter)

Schuitvlotstraat 60
0118-552306

CW Domburg

Mevr. R. Huls
(Voorzitter)

06- 41 99 06 15

CW Gapinge

Mevr. W. Koster
(Voorzitter)

Dorpsstraat 55
0118-592646

CW Grijpskerke

Voorzitter
(Vacant)

Kees Wagenaar, secretaris
Jacob Catsstraat 13

CW Koudekerke

Dhr. C. Polderman
(Voorzitter)

Middelburgsestraat 45
0118-551868

CW Meliskerke

Dhr. A. van Sluijs
(Voorzitter)

Valkenburgstraat 23
0118-562090

CW Oostkapelle

Dhr. A. Vermeulen
(Secretaris)

Vlaamse Gaai 9
0118-583207

Platform Welzijn Serooskerke

René Ouwerkerk
(Voorzitter)

0118-583687

info@welzijnveere.nl

CW Veere

Mevr. A. Vooijs-Harmsen
(Voorzitter)

Kapellestraat 9
0118-501020

CW Vrouwenpolder

Dhr. F. Sturm
(Voorzitter)

Schoolstraat 32
0118-591650

CW Westkapelle

Dhr. J.M. Reijnhoudt
(Voorzitter)

Bernhardstraat 4
0118-571686

CW Zoutelande

Mevr. I. Kusse
(Voorzitter)

Zwinstraat 33
0118-562494

Platformbijeenkomst Commissies Welzijn 6 juni 2016

Op Maandag 6 juni kwamen bijna 40 leden van Commissies Welzijn uit verschillende Veerse kernen samen in het gemeentehuis in Domburg om kennis te maken en ervaringen rondom Welzijn in de Kern uit te wisselen.  

Download hieronder het verslag van de platformbijeenkomst 

PDF-pictogramverslag_platformbijeenkomst_commissies_welzijn_veere.pdf