Steunpunt Vrijwilligerswerk Veere

Steunpunt Vrijwilligerswerk Veere is een informatie- en adviespunt voor inwoners van de gemeente Veere en een steunpunt voor vrijwilligers, organisaties en mensen die belangstelling hebben voor vrijwilligerswerk. Wij faciliteren en ondersteunen vrijwilligers binnen de 13 kernen van de gemeente Veere. Deze vrijwilligers leveren voor korte of langere tijd kostbare hulp bij diverse activiteiten en projecten.

Soorten vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is heel divers en de mogelijkheden zijn legio. Er is altijd wel een activiteit te vinden die bij u past. In alle gevallen bent u heel waardevol voor de samenleving en dat geeft veel voldoening. Door uw inzet geeft u meerwaarde aan het woon- leefklimaat van uw omgeving. Uw bijdrage als vrijwilliger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen of dat jongeren een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding hebben.

 

Steunpunt Vrijwilligerswerk Veere wil u graag vrijwilligerswerk aanbieden dat aansluit bij uw interesses en mogelijkheden. Zo beslist u zelf hoeveel tijd u beschikbaar stelt, op welke tijdstippen u zich wilt inzetten en welke vrijwilligerstaken u wilt doen, of dat nu bijvoorbeeld als vrijwilliger op de school van uw kinderen, als coach bij een sportclub, als burgeradviseur of burenhulpvrijwilliger is.

Vrijwilligerswerk voor jongeren

Als je op het voortgezet onderwijs zit kun je kennis maken met vrijwilligerswerk door het volgen van een maatschappelijke stage. Wij kunnen je helpen met zoeken naar een stageplaats in de gemeente Veere.

Een maatschappelijke stage kan het beste omschreven worden als "leren door middel van kennismaking met vrijwilligerswerk". Tijdens deze stage doen middelbare scholieren vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis of bij een sportclub. Op deze wijze wordt jongeren de kans gegeven tijdens hun schooltijd een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

Ook als je interesse hebt in vrijwilligerswerk en geen maatschappelijke stage hoeft te doen, dan kunnen wij je verder helpen!