Veere in Dialoog

Dialoog

Nederland in Dialoog heeft als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Onder de vlag van Nederland in Dialoog wordt in een groeiend aantal steden en gemeenten (100 in 2014) door het hele land dialogen georganiseerd. Doel van de dialoog is elkaar ontmoeten, inspireren en het bevorderen van onderling begrip, zodat de sociale samenhang versterkt wordt. De methode is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema.

"Door met elkaar in gesprek te gaan, leren we elkaar beter kennen en komen we erachter wat we belangrijk vinden. Zo bouwen we aan een prettige manier van samenleven."

De Dialoog komt ook naar Veere!

Stichting Welzijn Veere gaat in samenwerking met organisaties dialogen organiseren over maatschappelijke thema's die leven in de kernen van de gemeente. Daarnaast krijgen mensen en organisaties zelf ook de kans om dialoogtafels te organiseren, wanneer zij merken dat er behoefte is aan een goed gesprek. U kunt ook betrokken raken bij de dialoog; als tafelorganisator, gespreksleider of deelnemer.

In het kader rechts op deze pagina kunt u aangeven in welke dorpskern(en) u actief wilt worden rondom de Dialoog. U kunt ook aangeven of u tafelorganisator of gespreksleider wilt worden of op de hoogte gebracht wilt worden wanneer er bij u in de buurt een dialoog wordt georganiseerd zodat u als deelnemers kunt meedoen.

Tafelorganisator

Als tafelorganisator faciliteer je tijd en plaats om een dialoog te laten plaats vinden. Je denkt na over deelnemers en een thema en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de dialoog en aanwezig is voor het gesprek.

Gespreksleider

De dialogen worden begeleid door getrainde gespreksleiders. Deze gespreksleiders kennen de dialoogmethodiek en zorgen ervoor dat de fases van de dialoog worden doorlopen en de gespreksregels worden gehanteerd. 

Deelnemers

Natuurlijk zijn er ook deelnemers nodig die tijdens de dialoog hun ideeën en ervaringen willen uitwisselen en met een open houding naar de anderen luisteren.

 

Dialoogmethodiek

De methodiek die tijdens de dialoog wordt gehanteerd is gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry. De vier stappen die in het dialooggesprek worden doorlopen zijn:

  • Kennismaken
  • Ervaringen delen
  • Dromen
  • Doen.
 
Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek. Daarnaast zijn er ook gespreksregels die we hanteren bij een dialoog:
  • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen. Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
  • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
  • Spreek vanuit jezelf ('ik vind' i.p.v. 'men zegt').
  • Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen.
  • Stel oordelen uit en onderzoek ze.
  • Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.

Kinderdialoog 

Op woensdag 8 maart 2017 is er voor de eerste keer in Veere een kinderdialoog georganiseerd.
 
In deze is een overzicht te vinden van de resultaten van de gesprekken aan de dialoogtafel. Met het thema “Fijn wonen in Veere” zijn we met 10 kinderen in gesprek gegaan, dit heeft geleid tot creatieve nieuwe inzichten die we graag willen delen. 

Klik hieronder om het verslag te downloaden

Platformbijeenkomst Commissies Welzijn

Op Maandag 6 juni 2016 kwamen bijna 40 leden van Commissies Welzijn uit verschillende Veerse kernen samen in het gemeentehuis in Domburg om kennis te maken en ervaringen rondom Welzijn in de Kern uit te wisselen.  
 
Klik hieronder om het verslag te downloaden