Welzijnsnetwerken in de kern

De gemeente Veere bestaat uit 13 dorpskernen waar ongeveer 22.000 inwoners woonachtig zijn. De kern Veere, met zijn beschermd historisch stadsgezicht, ligt aan het Veerse Meer. Dit meer is ontstaan doordat, in het kader van de Deltawerken, het Veerse Gat is afgesloten. Door het Veerse Meer is Veere het centrum van pleziervaart geworden. 

De kustplaatsen Vrouwenpolder, Oostkapelle, Domburg, Westkapelle en Zoutelande zijn vooral ingesteld op badgasten. Dit is al zo sinds omstreeks 1834, toen Domburg haar eerste badgasten mocht verwelkomen. 

Het agrarisch middengebied wordt gevormd door de kernen Serooskerke, Aagtekerke, Gapinge, Grijpskerke, Meliskerke, Biggekerke en Koudekerke. Het gebied wordt vooral gekenmerkt door akkerbouw met hier en daar wat veeteelt en wordt als de open ruimte van Walcheren zorgvuldig gekoesterd. 

Veerse Welzijnsnetwerken vormen de basis van welzijn in de kernen!

Inwoners van de gemeente Veere kunnen met hulpvragen in iedere kern terecht.
Hiervoor heeft Stichting Welzijn Veere Welzijnsnetwerken opgezet.
De hulpvragen zullen door een vrijwilliger van het Welzijnsnetwerk of een professionele medewerker
van Stichting Welzijn Veere in behandeling worden genomen en indien nodig worden doorgezet binnen het Welzijnsnetwerk. 
 
Elk onderdeel van het Welzijnsnetwerk is een organisatie op zich. De onderdelen samen vormen de basis voor het Welzijnsnetwerk.

              Het geheel wordt begeleid door de Welzijnswerkers van Stichting Welzijn Veere.

 
1. Commissie Welzijn
Elke kern heeft een commissie welzijn. De commissies Welzijn signaleren vragen, knelpunten, problemen en wensen op het gebied
van welzijn gerelateerde onderwerpen in hun kern. Ze leggen verbindingen tussen de lokale sport- en vrijwilligersverenigingen, dorps-of stadsraden,
professionele zorgorganisaties, kerkelijke en maatschappelijke organisaties in de kern. Met die kennis adviseren ze Stichting Welzijn Veere. 
2. Vrijwillige Burenhulp
“Burenhulp” koppelt mensen die praktische hulp nodig hebben, aan mensen die anderen willen helpen.
Bijvoorbeeld door boodschappen te doen, of kleine klusjes in huis, of door af en toe met iemand te wandelen.
Alle Veerse kernen hebben een Vrijwillig Burenhulp coördinator die mensen met elkaar in contact brengt. Stichting Welzijn Veere coordineert
de Vrijwillige Burenhulp. 
3. Vrijwillig Burgeradviseurs
Vrijwillig Burgeradviseurs zijn onafhankelijke adviseurs voor vragen op het gebied van welzijn, inkomen, recht, zorg, wonen, vervoer en participatie.
Denk aan vragen als: Hoe kan ik zolang mogelijk thuis blijven wonen. Ik heb weinig contacten, waar kan ik terecht voor activiteiten
of ik wil bemiddeling met instanties, kan iemand mij daarbij helpen? Burgeradviseurs kunnen inwoners van de gemeente Veere ook helpen
bij het  voeren van een gesprek met Porthos. Als onafhankelijke clientadviseur kan de Vrijwillig Burgeradviseur gesprekken met mensen voorbereiden,
of bijstaan tijdens een gesprek zelf. Stichting Welzijn Veere coordineert de Vrijwillig Burgeradviseurs. 
4. Welzijnswerker
Elke Veerse woonkern heeft een welzijnswerker van Stichting Welzijn Veere als vast aanspreekpunt. Hij of zij onderhoudt contacten met bewoners,
organisaties, stichtingen en professionele organisaties in de kern. Hierdor kan de welzijnswerker goed meedenken over de juiste ondersteuning
door vrijwilligers of de welzijnsactiviteiten in de omgeving.
Netwerkoverleg Veere
Ondersteunend, adviserend en aanvullend aan het welzijnsnetwerk werken professionele organisaties samen in het “Netwerkoverleg Veere”.
Samen zoeken zij naar passende professionele oplossingen voor hulpvragen van inwoners

 

Stichting Welzijn Veere

Informatie per kern

Stichting Welzijn Veere is een zelfstandige, professionele organisatie. Wij gaan en staan voor een veerkrachtige en saamhorige Veerse samenleving, waar jong tot oud meetelt en op eigen wijze kan meedoen.

Gebruik de kaart hiernaast voor informatie over uw woonkern en om de activiteiten in uw buurt te bekijken.